first fixed slider

Hayata Destek Derneği ile deprem bölgesindeki 3 ilde temiz sıcak su ihtiyacını karşılayacak sürdürülebilir güneş panelleri kuruyoruz.

Yeşile Bağlılık Sözümüz ile depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da temiz sıcak su ihtiyacını karşılayacak 43 adet sürdürülebilir güneş paneli kuruyoruz. Hayata Destek Derneği iş birliği ile gerçekleşecek bu projede, günde 860 kişinin sıcak suya erişimini hedefleniyoruz.

Yeşile bağlılık sözümüzle yeni bir adım atalım!

Uçtan uca sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, hayata geçirdiğimiz Green Beauty girişimi sayesinde değer zincirinin her aşamasındaki olumsuz çevresel etkileri azaltmayı ve dönüştürmeyi hedefleyen markamız, deprem bölgesindeki 3 ile yeni ve sürdürülebilir projesiyle destek oluyor.

Sürdürülebilir bir marka olarak, çevreye duyarlı ve ulaşılabilir bir dünyanın parçası olmak istiyoruz.

Projemiz ile deprem bölgesindeki 3 ilde temiz sıcak su ihtiyacını sürdürülebilir enerjiyle sağlamayı hedefliyoruz.

Temiz suya erişebilmek, temel bir insan hakkı ve su yaşamın temel kaynağıdır. Proje partnerimiz Hayata Destek Derneği, depremlerin ilk gününden bu yana, su-sanitasyon ve hijyen alanında çalışıyor; su depoları, tuvaletler ve duş üniteleri kuruyor, vatandaşlarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler dağıtıyor. Garnier ile Hayata Destek Derneği iş birliğiyle duş ünitelerinin üzerine kurulan güneş panelleri sayesinde sadece temiz su değil, sıcak temiz su sağlayabileceğiz. Sıcak temiz su, halk sağlığına yönelik riskleri azaltmanın yanı sıra insanların zorlu koşullara dayanma dirençlerini de destekleyecektir. Kamplar ve bu alanların dışındaki yerleşim yerlerinde kurulan güneş panelleri, herkesin sıcak suya erişebilmesine destek sağlayabileceğiz.

Temiz sıcak su, deprem bölgelerinde bulunan vatandaşların en temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Garnier’nin Hayata Destek Derneği ile kurduğu sürdürülebilir güneş panelleri, bu ihtiyacı karşılama noktasında oldukça önemli bir görev üstleniyor.

 

Hayata Destek Derneği Hakkında

Hayata Destek, doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş birey ve toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren, ulusal bir insani yardım kuruluşudur. Temelleri 2005 yılında atılan Hayata Destek Derneği, insani yardım ilkelerine uygun şekilde operasyonlarını şekillendirerek, afetten etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmek için ihtiyaç odaklı projeler uygular. İnsani yardım faaliyetleriyle 2022 yılında 70 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşan Hayata Destek Derneği; sağlıklı, dirençli ve refah sahibi bir toplum için önce insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle çalışmalarını Türkiye ve çevresi bölgelerde yürütüyor. Daha detaylı bilgi için hayatadestek.org web sitesi ziyaret edilebilir.