Kullanım Şartları

Kullanım Şartları


Önemli
İnternet Sitemize ("İnternet Sitesi") girdiğiniz için teşekkür ederiz. İnternet Sitesini kullanmadan önce lütfen bu Şart ve Koşulları ("Koşullar") okuyunuz. İşbu İnternet Sitesi merkezi Saray Mah. Dr. Adnan BüyükdenizCad. No:4 AKKOM 2. Blok 34768 Kat:15-16 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan L'Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş ("L'Oréal") veya bağlı şirketleri tarafından işletilmektedir. L'Oréal'in erişim sağlaması vasıtasıyla İşbu İnternet Sitesini kullandığınızda Koşulları kabul etmiş sayılacaksınız. L'Oréal, bu Koşulları dilediği zaman değiştirebilir. Dolayısıyla, İnternet Sitesi'ne girdiğiniz veya İnternet Sitesi'ni kullandığınız her zaman Koşulları gözden geçiriniz. Eğer herhangi bir zamanda bu Koşulları kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi'ni kullanmayabilirsiniz. L'Oréal bazen İnternet Sitesi aracılığıyla yarışmalar ve promosyonlar düzenleyebilir. İşbu yarışma ve promosyonlar ayrı şart ve koşullar altında düzenlenebilir. Bu durumda bu şart ve koşullar bildirilecektir.


Çekinceler
L'Oréal, İnternet Sitesi aracılığıyla erişilen bilgilerin doğruluğunu sağlamak için çaba göstermektedir. Ancak L'Oréal, İnternet Sitesi'ndeki bilgi veya materyallerin doğruluğunu, zamanlılığını veya eksiksizliğini garanti etmemekte veya böyle bir garanti vermemektedir.


İnternet Sitesine Bağlantılar
İnternet Sitesi'nin bağlı olduğu internet siteleri veya sayfalar sadece bilgi için olup L'Oréal tarafından incelenmemektedir. L'Oréal'in İnternet Sitesinin bağlandığı veya bağlantılı olduğu internet sitelerinin veya sayfalarının içeriği ile ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır. L'Oréal'in herhangi bir bağlantının herhangi bir bağlantılı internet sitesi üzerindeki herhangi bir lokasyon dolayısıyla uğranılan zarar veya cezalardan bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır.


Fikri Mülkiyet
İnternet Sitesi, metin, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafikler, fotoğraflar, resimler, çizimler, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyaller ("İçerik") dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, telif hakları, markalar ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. İçerik, hem L'Oréal'in sahibi olduğu ve onun tarafından kontrol edilen içeriği hem de üçüncü kişilerin sahibi olduğu ve onlar tarafından kontrol edilen ancak L'Oréal'e lisans verilmiş olan içeriği kapsamaktadır. Münferit makaleler, raporlar ve İnternet Sitesi'ni oluşturan diğer tüm unsurlar telif hakkına tabi eser olabilir. İnternet Sitesi'nde yer alan bütün uygulanabilir telif hakkı kanunları ve bütün ek telif hakkı bildirimleri veya kısıtlamaları ile bağlı ve bunlara tabii olduğunuzu kabul etmektesiniz.
L'Oréal'in herhangi bir markasını veya ticaret unvanını L'Oréal'in önceden açık yazılı iznini almadan kullanamazsınız ve bu unvanlar ve markalar üzerinde hiçbir mülkiyet hakkınızın olmadığını kabul etmektesiniz.
Herhangi bir kişi tarafından İnternet Sitesi'ne yapılmış herhangi bir yetkisiz girişi veya yetkisiz kullanımı veya İnternet Sitesi'nin veya İnternet Sitesi İçeriğinin herhangi bir kişinin telif hakkını, markasını veya diğer sözleşmesel kanuni hakkını ihlal ettiğini fark ettiğiniz anda L'Oréal'e derhal yazılı bildirimde bulunmayı kabul etmektesiniz.


Lisans ve Yükleme Hakları
İşbu İnternet Sitesi ve/veya İçeriği ile ilgili burada belirtilen Koşullarla sınırlı kullanımları ve bu bölümde belirtilen koşullara göre yapılacak yüklemeler dışında herhangi bir hak veya lisans elde edemezsiniz. Bu bölümde belirtilenler dışında, bu İnternet Sitesi'nin herhangi bir bölümünü kopyalamazsınız, çoğaltamazsınız, kaynak koda dönüştüremezsiniz, yeniden derleyemezsiniz, tersine çeviremezsiniz, tersine mühendislik yapamazsınız, dağıtamazsınız, yayınlayamazsınız, teşhir edemezsiniz, uygulayamazsınız, değiştiremezsiniz, işleme eser yaratmak için yükleyemezsiniz, aktaramazsınız, veya herhangi başka bir şekilde yararlanamazsınız.
L'Oréal, yüklemeye aşağıdaki hallerde izin verir:
(i) yükleninin birden fazla basılı kopyası yapılmazsa ve bu basılı kopya çoğaltılmazsa,
(ii) bu yükleme ve/veya basılı kopya sadece kişisel, ticari olmayan amaçla kullanılırsa, ve
(iii) yüklenen ve/veya basılı kopyaların üzerine telif hakkı bildirileri koyulursa ve bu madde ve bildirimleri ile bağlı kalınırsa.
Ayrıca, İçeriğin veya herhangi bir bölümünün başka bir araç (televizyon ve radyo yayınları veya bilgisayar ağı üzerinden dağıtımı dahil) üzerinden satışı teklif edilemez, satılamaz, dağıtılamaz. İnternet Sitesi'nin herhangi bir bölümünü internet üzerinde hiperlink bağlantısı ile veya başka bir şekilde başka bir internet sitesinin bölümünde kullanılır hale getiremezsiniz. İnternet Sitesi ve burada bulunan bilgi (bütünü veya bir parçası) herhangi bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz veya sizin veya üçüncü kişilerin erişimi için veri tabanı olarak saklanamaz veya İnternet Sitesi'nin tamamını veya bir bölümünü içeren veri tabanı internet sitelerine dağıtılmak için kullanılamaz.


İzinler
Herhangi bir içeriği kullanmak için L'Oréal'in iznini elde etmek hakkında bilgi edinmek istiyorsanız veya İnternet Sitenizi bu İnternet Sitesi'ne bağlamak istiyorsanız lütfen [email protected] adresine mail atınız.


Garanti
L'Oréal, işbu İnternet Sitesi'nin kesintisiz ve hatasız çalışacağını ve İnternet Sitesi'ndeki hataların düzeltileceğini garanti etmez.
L'Oréal işbu İnternet Siztesi'nin bilgisayarınızla uyumlu olduğunu ve İnternet Sitesi'nin ve sunucunun hatasız olduğunu, virusler, solucanlar ve/veya virüs benzerlerinden yoksun olduğunu garanti etmez. L'Oréal söz konusu özellikler sonucunda uğranılacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
L'Oréal üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerden sorumlu tutulamaz. L'Oréal ayrıca, İnternet Sitesine erişmek için kullandığınız telefon hatlarının güvenilirliğinden ve bu hatların sürekli kullanılabilirliğinin sorumlu değildir.
İşbu Koşullar tüketici olarak sizin kanuni ve yasal haklarınızı etkilememektedir.


Sorumluluğun Sınırlandırılması
İnternet Sitesi'nin ve İçeriğinin kullanım riski sizin üzerinizdedir. Eğer, İnternet Sitesinden memnun değilseniz Koşullara veya İçeriğe ilişkin başvurabileceğiniz tek yol İnternet Sitesi'ni kullanmayı bırakmaktır.


Tazminat
İşburada belirtilen Koşulların ihlali nedeniyle ve/veya ilgili yasal mevzuata aykırı hareket edilmesi sonucu meydana gelecek zararlardan ötürü L'Oréal'in ihlalde bulunan ve/veya ilgili yasal mevzuata aykırı hareket eden kişilere rücu etme hakkı saklıdır.


Fesih
L'Oréal veya siz işbu Koşulları herhangi bir neden göstermeksizin ve bir bildirimde bulunmaksızın her zaman feshedebilirsiniz. Eğer, L'Oréal işbu koşulları feshederse, L'Oréal, İnternet Sitesi'ne kayıt sırasında verdiğiniz adrese e-posta gönderecek ve bu e-postanın iletiminden itibaren bir saat sonrasında siz bu e-postayı almış sayılacaksınız ve fesih bu andan itibaren geçerli olacaktır. E-posta adresinizdeki herhangi bir değişikliği bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. [email protected] adresine e-posta göndererek bu Koşulları fesedebilirsiniz. Fesih üzerine İnternet Sitesinden elde ettiğiniz bütün İçeriği ve kopyaları yok etmelisiniz.


İnternet Sitesi Değişiklikleri
L'Oréal işbu İnternet Sitesi'nin içeriği veya teknik özelliklerini kendi takdirinde olmak üzere dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi'ne erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz.


Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabiidir ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.